Užavas alus ģērbonis

''Dibinot uzņēmumu zināju, ka gribu ražot gardu un kvalitatīvu alu. Tas nozīmē, ka tam jāsatur tikai klasiskās izejvielas un jāuzglabājas stikla pudelē. Pēc aizrautīga un rūpīga darba pārliecinājos, ka ir izdevies radīt ļaudīm tīkamu alu un tā ir liela gandarījuma sajūta.''

/Uldis Pumpurs/

Užavas alus

SIA "UŽAVAS ALUS"

“UŽAVAS ALUS LOĢISTIKAS OPTIMIZĀCIJA UN EKSPORTA VEICINĀŠANA”

Projekta numurs:
Nr. 19-00-A00402-000040

Projekta mērķis ir uzlabot SIA “UŽAVAS ALUS” saražotās produkcijas kvalitāti un loģistiku, papildinot esošo pudeļu pildīšanas sistēmu ar pasterizatoru, veikt būvniecības darbus saražotās produkcijas noliktavas paplašināšanai izbūvējot multifunkcionālas noliktavas piebūvi, jaunas noliktavas izbūvi materiālu uzglabāšanai un koģenerācijas stacijas papildināšanu ar triģenerācijas procesu.

SIA “UŽAVAS ALUS” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4.“Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000040 ir papildinājusi esošo pudeļu pildīšanas sistēmu ar pasterizatoru, izbūvējusi multifunkcionālas noliktavas piebūvi, izbūvējusi jaunu noliktavu materiālu uzglabāšanai un papildinājusi koģenerācijas staciju ar triģenerācijas procesu.

Nacionālās attīstības plāns

Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Užavas alus

SIA "UŽAVAS ALUS"

“UŽAVAS ALUS PĀRSTRĀDES
PROCESA OPTIMIZĀCIJAS PASĀKUMI”

Projekta numurs:
Nr.18-00-A00402-000077

Projekta mērķis ir optimizēt SIA „UŽAVAS ALUS” ražotnes enerģijas patēriņu,
nodrošināt izlīdzinātas enerģijas ieguvi un enerģijas izmaksas izbūvējot koģenerācijas staciju un veicot stacijas savienošanu ar pārstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām.

SIA “UŽAVAS ALUS” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4.“Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000077ir iegādājusies un uzstādījusi koģenerācijas staciju.

Nacionālās attīstības plāns

Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Užavas alus

SIA "UŽAVAS ALUS"

"PĀRSTRĀDES PROCESA OPTIMIZĀCIJA,
KAPACITĀTES PALIELINĀŠANA
UN JAUNU TIRGUAPGŪŠANA"

Projekta numurs:
Nr. 17-00-A00402-000123

Projekta mērķis ir palielināt SIA “UŽAVAS ALUS” faktisko ražošanas kapacitāti par 800 000 litru gadā, lai nodrošinātu saražoto alus produkciju atbilstoši Latvijas un ārvalstu tirgus pieprasījumam.

SIA “UŽAVAS ALUS” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma“Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000123 ir iegādājusies unuzstādījusi jaunas alus pārstrādes, raudzēšanas iekārtas.

Nacionālās attīstības plāns

Atbalsta
Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vēsture

SIA ''UŽAVAS ALUS'' kā viena īpašnieka uzņēmums tika dibināts 1994.gadā, neilgi pēc Latvijas neatkarības atgūšanas

Tieši augstās ūdens kvalitātes dēļ, Užava tika izvēlēta kā vispiemērotākā vieta alus ražošanai. Šeit īpašnieks uzcēla dzīvojamo māju un daļā no tās ierīkoja alus brūzi, savā saimniecībā apvienojot ģimenes dzīvi ar alus biznesu.

Užavas Alus strauji iemantoja piekrišanu cilvēku vidū un drīz vien kļuva skaidrs, ka ar mājas alus brūzi būs par maz. Tāpēc 1999.gadā, tur pat blakus tika likts pirmais akmens otrā alus brūža celtniecībai, kurš pārņemot iekārtas no pirmā un klāt vēl iegūstot jaunas, sāka darbību 2000.gadā.

Reiz, kad vasaras saulgriežu priekšvakarā brūža alus pagrabs tika izsmelts tukšs, blakus gandrīz pabeigtais, pēc kārtas nu jau trešais alus brūzis, sliedamies prāvumā, galvoja, ka turpmāk Užavas Alum būs vienmēr būt! Tas tika atklāts 2008.gadā.

FILOZOFIJA

Užavas Alus pieturas pie pamatvērtībām, tādēļ alu brūvē tradicionālā veidā, izmantojot tikai četrus dabiskos komponentus - ūdeni, miežu iesalu, raugu un apiņus. Ar sev piemītošo kvalitāti un garšas sabalansētību Užavas Alus ir etalons alus tirgū un rāda priekšzīmi tam, kādam jābūt īstam alum.

METODIKA

Dabā ir atrodamas vairākas izejvielas, kuras cilvēks laika gaitā ir iemācījies prasmīgi izmantot, lai pagatavotu alu, tā radot tūkstošiem alus šķirņu ar neaptverami daudzveidīgām garšas, krāsas un aromāta niansēm. 


Arī alus brūvēšanas tehnoloģija ir attīstījusies no aizvēsturiskiem laikiem līdz industriālajam laikmetam. Užavas Alus jau no pašiem pirmsākumiem pieturas pie viskvalitatīvākajām vācu nerūsējošā tērauda iekārtām. 

Uzsākot alus biznesu, tika izmantots vietējais iesals, taču Latvijas klimatisko apstākļu dēļ, tas nav pilnvērtīgs, tāpēc Užavas Alus brūvēšanā tiek izmantots pienācīgs Austrijā ražots iesals. Arī apiņi un raugs pieejamības un kvalitātes apsvērumu dēļ tiek importēti no ārzemēm. 

Pati svarīgākā alus sastāvdaļa - ūdens - tiek iegūts uz vietas, no 82 m un 89 m dziļiem artēziskajiem urbumiem.